Llibres

Nota: aquests llibres estan catalogats a la Biblioteca de Catalunya, on es poden consultar.