Les Figures del Pessebre

LES FIGURES DEL PESSEBRE (2014)

El llibre Figures del Pessebre el vaig presentar en l’edició d’Arts Libris 2015, Fira Internacional de l’Edició Contemporània, a Arts Santa Mònica, de Barcelona.

Justificació de tiratge:

Dins la religió catòlica, el Pessebre, la Crèche de Noël, el Belén o el Presepio, representa la posta en escena de la Nativitat, és a dir, el naixement de Jesús de Natzaret, sota la forma de personatges immutables, amb la Sagrada Família en primer terme. Aquesta iconografia original s’enriqueix i es complementa progressivament incorporant-hi personatges populars com pastors, àngels, reis mags, animals (bou i mula, xais, camells), tots envoltant l’Infant.

El llibre que teniu a les mans és un recull d’alguns d’aquests personatges, representats amb tècnica xilogràfica, i amb traç molt esquemàtic.

Els gravats estan ordenats tal i com van apareixent en la cançó catalana Les figures del Pessebre, del mestre Joan Llongueras: la dona que renta, la vella que fila, el brau caçador que sempre vigila, la noia que porta la gerra i el pa, aquell pescador que al riu va a pescar. El vell que la terra remou amb catxassa, el que es beu el vi de la carabassa, el del feix de llenya i aquell pastoret que va amb la catxutxa perquè té molt fred. La jove mestressa que duu una gallina, la del cistell d’ous i el sac de farina i aquells que sonant van fent son camí; el del flabiol i el del tamborí, el sac de gemecs, el que sempre plora i el de la simbomba que ronca a tota hora. M’he permès afegir-hi un porquerol, entranyable personatge dels Belenesd’Extremadura.

Aquest llibre d’artista, FIGURES DEL PESSEBRE, de format 22 x 24 cm, està compost per 14 linografies de Frederic Girós de 12 x 12 cm, estampades sobre paper Somerset book white.
El tiratge és de 20 llibres d’artista numerats de l’1/20 al 20/20
Tots els exemplars del llibre estan signats per l’autor.

La edició i la maquetació ha estat realitzada per Maria Lucas

Les fotografies son d’en Pep Blanes
 
D’aquesta obra se n’han fet 20 exemplars i en resten 9 de disponibles