Fábulas del Ysopet

Facsímil del LIBRO PRIMERO de l’incunable de 1489 editat a Saragossa.
Conté 23 linogravats, realitzat pel propi autor, que reprodueixen, en imatge i format,
les xilografies de l’edició de 1489.
Pròleg de Ramon Cotarelo i epíleg de Frederic Girós.
Edició de 25 exemplars numerats i signats.

Preu: 300 euros