INICI > homenatges

Homenatges

Els gravats que exposo a continuació pertanyen a la sèrie HOMENATGES. Es tracta d’una sèrie de gravats que recreen, amb tècnica xilogràfica, alguna obra coneguda que a mi m’agrada. Algunes estan reproduïdes amb mes d’una tinta. Això suposa que he fet una matriu per cada tinta.

Cada gravat ve precedit pel títol i descripció tècnica de l’original.